skip to Main Content

Študenti odboru agromechatronik si zmerali sily v prvom ročníku súťažného podujatia Agromechatronik roka 2018. Vzdelávaco-súťažné podujatie zorganizovalo Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Agrion, ktoré pripravilo program nielen pre študentov, ale aj učiteľov a majstrov odborného výcviku. Súčasťou programu bola aj prehliadka najmodernejšej pôdohospodárskej techniky.

Čítať celý článok
Back To Top