skip to Main Content

Nový študijný odbor
zameraný na poľnohospodársku
techniku a technologické
inovácie v agrosektore

Študuj unikátne programy zamerané na poľnohospodársku techniku na Technickej fakulte

Podaj prihlášku do 28.2.2021

Zisti viac na studujtechniku.sk

„Agromechatronik najlepšie zosobňuje kľúčovú postavu moderného inteligentného poľnohospodárstva.“

Maturita

Uplatnenie na trhu práce

Moderná technika

Odborný garant

Odborným garantom študijného odboru Agromechatronik je AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR vzniklo v roku 1994 a v súčasnosti združuje 51-dovozcov, predajcov a výrobcov poľnohospodárskej techniky. Členské spoločnosti AGRION mali v roku 2017 tržby z predaja a servisu poľnohospodárskej techniky vo výške 255-miliónov eur. Podiel členských spoločnosti AGRION na predaji poľnohospodárskej techniky v SR dosahuje 85-percent.

Školy ponúkajúce študijný odbor Agromechatronik

Pruské

Stredná odborná škola

Rimavská Sobota

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

Moldava nad Bodvou

Stredná odborná škola

Prihlás sa na odbor Agromechatronik
Back To Top