skip to Main Content

Nový študijný odbor
zameraný na poľnohospodársku
techniku a technologické
inovácie v agrosektore

„Agromechatronik najlepšie zosobňuje kľúčovú postavu moderného inteligentného poľnohospodárstva.“

Maturita

Uplatnenie na trhu práce

Moderná technika

Odborný garant

Odborným garantom študijného odboru Agromechatronik je AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR vzniklo v roku 1994 a v súčasnosti združuje 59 dovozcov, predajcov a výrobcov poľnohospodárskej techniky. Podiel členských spoločnosti AGRION na predaji poľnohospodárskej techniky v SR dosahuje 85-percent.

Školy ponúkajúce študijný odbor Agromechatronik

Pruské

Stredná odborná škola

Rimavská Sobota

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

Moldava nad Bodvou

Stredná odborná škola

Prihlás sa na odbor Agromechatronik
Back To Top