skip to Main Content

Študijný odbor Agromechatronik

Maturitné vysvedčenie

Uplatnenie na trhu práce

Moderná technika

Školy ponúkajúce študijný odbor Agromechatronik

Po ukončení štúdia budeš ako agromechatronik vedieť

Diagnostikovať chyby a poruchy, ako aj ich príčiny, na mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických systémoch.

Vykonávať údržbu, diagnostikovať, montovať a opravovať vozidlá, stroje a zariadenia.

Ručne aj strojovo opracovávať a spájať súčiastky a časti strojov.

Obsluhovať vozidlá, stroje a ich systémy a uvádzať ich do prevádzky.

Testovať emisie a nastavovať motory na správne emisné hodnoty.

Aplikovať normy kvality.

Komunikovať so zákazníkmi.

Pôsobiť pri odovzdávaní strojov zákazníkom a odborne školiť obsluhu strojov.

Plánovať a kontrolovať pracovné procesy a hodnotiť ich výsledky.

Prihlás sa na odbor Agromechatronik
Back To Top