skip to Main Content

Základné informácie o študijnom odbore Agromechatronik

Čo je to Agromechatronik?

Na Slovensku doposiaľ nebol odbor so zameraním na servis poľnohospodárskej techniky s maturitou. Agromechatronik je nový študijný odbor v experimentálnom overovaní, ktorý reaguje na potreby praxe. Prví študenti začali študovať na troch SOŠ v školskom roku 2017/2018.

Kde môžem študovať odbor Agromechatronik?

V súčasnosti sa dá Agromechatronik študovať na stredných odborných školách v Pruskom, Rimavskej Sobote a Moldave nad Bodvou. Každá škola má k dispozícii školský internát a jedáleň.

Prečo odbor Agromechatronik vznikol?

Hlavným cieľom bolo získať mladých ľudí do poľnohospodárstva. Stroje, ktoré využívajú pracovníci v agrosektore sú vysokovýkonné a aj servis si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu, ktorej je na Slovensku nedostatok.

V poľnohospodárstve nastáva výmena generácií, avšak starú generáciu musia nahradiť noví odborníci. Poľnohospodárska technika je stále zložitejšia, pribudla elektronika a na servisných technikov sú tak kladené stále vyššie nároky na prácu s informačnými technológiami. Noví zamestnanci musia zvládať základy mechaniky, elektrotechniky, informačných technológií a ovládať aspoň jeden cudzí jazyk.

Kým sa stanem, keď odbor vyštudujem?

Absolventi tohto odboru budú mať vedomosti a zručnosti z elektrotechniky, elektroniky, hydrauliky či automatizácie. V priamom kontakte so zástupcami firiem majú možnosť vidieť, že nebudú mať problémy s uplatnením sa na trhu práce.

Odbor Agromechatronik má šancu posilniť tradíciu poľnohospodárskeho školstva na Slovensku. Študentov pripraví na prax a motivuje ich k štúdiu z dôvodu výnimočného pracovného zaradenia. To ponúka možnosť pestrej práce v rôznych regiónoch Slovenska, zaujímavé školenia a výstavy po celej Európe a voľnosť pri riešení problémov a krízových situácií. Kvalitní agromechatronici chýbajú nielen dodávateľom techniky, ale aj poľnohospodárom pri údržbe a prevádzke strojov.

Prihlás sa na odbor Agromechatronik
Back To Top