skip to Main Content

Agromechatronika roka 2018

Reportáž a vyhodnotenie súťaže

V roku 2018 sa uskutočnil prvý ročník vzdelávaco-súťažného podujatia Agromechatronik roka. Podujatie zorganizoval AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Podujatie bolo dvojdňové a uskutočnilo sa 6. a 7. júna 2018 v Nitre.

Deň prvý

Prvý deň absolvovali študenti a ich učitelia prehliadku najmodernejšej pôdohospodárskej techniky na Celoslovenskom dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. Navštívili stánky vybraných členov AGRION, kde im urobili krátku prezentáciu produktového portfólia.

V poobedných hodinách žiaci absolvovali exkurziu priestorov Technickej fakulty SPU v Nitre.

Deň druhý

Druhý deň bol venovaný samotnej súťaži Agromechatronik roka 2018. Vedomosti si preverilo 24 študentov, ktorí súťažili v dvoch častiach, teoretickej a praktickej.

V teoretickej časti dominovali otázky týkajúce sa deviatich odborných oblastí. Výsledky testov potvrdili, že na odbor sa prihlásili aj veľmi dobrí žiaci zo základných škôl. Z celkovo 46 bodov ani jeden účastník nezískal menej ako 20 bodov. Víťazom teoretickej časti súťaže sa stal Ján Repák zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote.

Praktická časť pozostávala zo správneho čítania technických výkresov. Najlepší účastník z každej školy absolvoval spolu so svojím učiteľom exkurziu do jedného z výrobných závodov v Rusku, Nemecku alebo vo Francúzsku.

Po vyhodnotení súťaže študenti, učitelia a vedenie sekretariátu AGRION absolvovali exkurziu do výrobného závodu Pneusej v Hlohovci (areál PD Hlohovec).

Back To Top