skip to Main Content

Súťaž o Agromechatronika roka

Súťaž o najlepšieho agromechatronika

O súťaži

Agromechatronik roka je vzdelávaco-súťažné podujatie určené pre študentov experimentálneho odboru Agromechatronik. Nejde len o samotnú súťaž žiakov, pretože v rámci ich viacdňového pobytu majú žiaci s učiteľmi naplánované exkurzie v členských firmách AGRION, vzdelávacích inštitúciách, s ktorými AGRION dlhoročne spolupracuje a je pre nich pripravený pestrý program. V rámci súťaže sú preverené ich teoretické a praktické vedomosti. Tí najlepší budú ocenení združením AGRION alebo jeho členskými firmami. Prvý ročník súťaže sa uskutočnil v roku 2018.

Exkurzie vo firmách

Žiaci a učitelia navštívia členské firmy AGRION.

Vzdelávacie exkurzie

Žiaci a učitelia navštívia vzdelávacie inštitúcie, s ktorými AGRION dlhoročne spolupracuje.

Pestrý program

Viacdňový zážitok

Ocenenia

Tí najlepší budú ocenení združením AGRION alebo jeho členskými firmami.

Back To Top